Cyklus fotografií s názvom SURREAL WORLDS / SURREÁLNE SVETY začal vznikať ako reakcia na situáciu približne v marci roku 2020. Príchod pandémie uzavrel ľudí vo svojich domovoch a zákaz vychádzania spôsobil silnejšie uvedomovanie si okolitého priestoru. Zážitky a nové podnety sme prestali hľadať vonku, ale naopak, pretvárali sme si priestor okolo seba. Z vecí nájdených doma a v blízkom okolí som tak začala vytvárať rozmanité scény a zátišia, ktorými som bojovala proti stereotypu. 
~
Photographic series SURREAL WORLDS began as a reaction to the situation around March 2020. The arrival of the pandemic shut people in their homes and lockdown caused a greater awareness of the surrounding space. We stopped looking for experience and new stimulus outside, but on the contrary, we transformed the space around us. From things found at home and nearby, I began to create various scenes and still lifes, with which I fought against stereotype.

Back to Top