PLAYING WITH FIGS & OXALIS
Free adaptation from sudden feelings of ending summer, inspired by the book from Patrick Süskind, Perfume: The Story of a Murderer
~
SURREAL WORLDS​​​​​​​
The still life photographic series SURREAL WORLDS began as a reaction to the Covid-19 situation in March 2020. The arrival of the pandemic shut people in their homes and the lockdown caused a greater awareness of the surrounding space. We stopped looking for experience and new stimuli outside, but on the contrary, we transformed the space around us. From things found at home and nearby, I began to create various scenes and still lifes, with which I fought against stereotypes.
~
Cyklus zátiší s názvom SURREAL WORLDS / SURREÁLNE SVETY začal vznikať ako reakcia na situáciu Covid-19 v marci roku 2020. Príchod pandémie uzavrel ľudí vo svojich domovoch a zákaz vychádzania spôsobil silnejšie uvedomovanie si okolitého priestoru. Zážitky a nové podnety sme prestali hľadať vonku, ale naopak, pretvárali sme si priestor okolo seba. Z vecí nájdených doma a v blízkom okolí som tak začala vytvárať rozmanité scény a zátišia, ktorými som bojovala proti stereotypu. 

Back to Top